Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

vorige volgende

Interview Betsie Larkin

Armin Only Embrace World Premiere  Amsterdam
[Click here for English]


Betsie Larkin, sprankelend met inhoud, passie en drive.

Mijn eerste ontmoeting met een topartieste is er een die ik niet zal vergeten. Als ik mijn zenuwen voel, heb ik des te meer respect voor Betsie dat zij met de spanning voor zo’n grote show met meer ontspanning in het interview verscheen dan dat ik dat deed.

Onze ontmoeting maakte dat ik het typen van dit verslag makkelijker vind, de sprankelijkheid van geloven in jezelf en de vrijheid die dat geeft zie ik terug in haar ogen . Als ik vraag of ze genoten heeft van de mooie dag, antwoord ze genoten te hebben tijdens de vele repetities om tot perfectie te komen.

Genieten van je werk
Genieten van wat je doet, ook al is het werk, een van de kenmerken van een artiestenhart. Net als ik geniet van het schrijven van verslagen, doet zij dat van het harde werk wat er nodig is om een show neer te zetten zoals de crew van EMBRACE onder leiding van Armin van Buuren doet.

Een show als deze komt niet zomaar tot stand en vraagt offers. Buiten de repetities en de fine-tuning die plaatsvindt vanaf de eerste try-outs in Den Bosch, heeft Betsie voor de 30 shows van Armin ook artistieke keuzes moeten maken. Het enige moment waarop ik vertwijfeling zag in haar ogen is wat zij moet afzeggen om deze tour te beleven. Keuzes durven maken ondanks dat je dat moeilijk vindt getuigt van karakter.

Festivaltour van een vocalist
De festivaltour van een vocalist is niet te vergelijken met die van een DJ. Voor een DJ is een booth, goede monitor en draaitafels voldoende. Om als vocalist uit de verf te komen is er meer nodig. Zingen, en zeker het vocaal begeleiden van elektronische muziek vraagt aandacht, toewijding en de juiste apparatuur op locatie.

Niet elke club of festival kan of wil investeren in wat nodig is om een vocalist op de juiste manier te ondersteunen. Ook al zou Betsie willen, als de juiste apparatuur niet aanwezig is zou zo’n optreden misschien wel geld opbrengen, maar haar naam als artiest niet verbeteren.

Kwaliteit
Betsie noemt dit niet voor niets, als ik haar vraag wat een singer-songwriter onderscheidt van iemand die leuk teksten schrijft en wat zingt is het antwoord resoluut: Het moment waarop je een studio ingaat en op gaat nemen. Ook al kan je goed zingen, dit geeft het geen garantie dat je die kwaliteit in de studio ook over kan brengen.

Een vocalist moet naast ervoor zorgen dat de inbreng per gedraaide track sterk is, ook rekening houden met hoe ze op een bepaalde locatie gaat overkomen. Soms moet ze daarin dus artistieke keuzes maken om kwaliteit te garanderen. Betsie is een pientere dame met inhoud en een kwaliteitseis aan zichzelf. Voor een vocalist heb je zelfkennis en ballen nodig om jezelf goed te presenteren.

Betsie weet van draaien!
Dit houdt niet in dat een vocalist niet kan draaien, als je de Soundcloud van Betsie volgt merk je dat ze in haar radioshows eigenlijk een boertje dood heeft aan hokjes. Dat is ook waarom Embrace haar aansprak. Betsie is van mening dat we minder bezig moeten zijn met het in hokjes van muziek denken. Als je doet wat je deed zal je krijgen wat je kreeg. Kortom, als je wilt vernieuwen zul je moeten ontdekken. Wat mensen daar ook van vinden.In haar radioshows komen meerdere stijlen terug, minder lieflijk dan Betsie haar teksten en stem in diepte en snelheid. Ze draait uptempo, gewaagde producties en neemt ze je mee op nieuwe golven.

Weten wat je kan
Betsie is in haar jonge tienerjaren begonnen met het maken van muziek. Haar moeder leerde haar gitaar spelen, daarna heeft de ruimte die muziek je biedt om uiting te geven aan je emoties Betsie meegetrokken in het schrijven en produceren. Vanuit haar solowerk is ze benadert om te produceren voor elektronische muziek. Dit gaat haar - als je de tekst van haar samenwerking met John O’Callaghan bijvoorbeeld luistert - ook goed af.


De teksten die ze schrijft zijn volwassen, passen in de toonsoort en lading van de track. Ze schrijft niet eerst een tekst en begint dan met produceren. Betsie begrijpt elektronische muziek goed, ze kijkt welke punten te gebruiken zijn om de emotie van de muziek te benadrukken. Dan gaat ze op zoek naar de juiste woorden en intonatie. Hierin komt het belang van je eigen stem kennen naar voren.

Keuzes
Om als artiest te groeien zal je aan het terugluisteren van je eigen stem moeten leren wennen, legt Betsie uit. Wanneer je bekend bent met je stem en daar kritisch over kan zijn naar jezelf zal je groeien. Ook al zing je zoals Betsie vanaf het moment dat je kan spreken, daarmee ben je nog geen artiest. Betsie geeft aan dat zij zichzelf niet het gevoel geeft dat ze “er” is. Ze houdt zich op deze manier scherp, en blijft leren waar ze toe in staat is.

Investeer dus in studiotijd als je wilt starten en beoordeel je stem. Ga van jezelf uit als je ergens voor wilt gaan, als je daarvan overtuigd bent, blijf dan vooral gaan. Als dat niet zo is, kijk waarin je wel uiting aan jezelf en je stem kan geven.

Betsie is een zelfbewuste artieste die in staat is artistieke keuzes te maken. Ik zie aan haar gezicht dat ze de 30 shows van Armin fantastisch vindt, echter heeft ze hiervoor andere opdrachten moeten laten schieten. Dat vindt ze niet makkelijk en het is mooi om haar daar vlak voor een megaproductie over te zien reflecteren.

Werken met Armin
Wat maakt het samenwerken met Armin dan zo leuk? Eigenlijk zegt de ontmoeting met Betsie daarvoor genoeg, Armin zendt een signaal van kwaliteit uit en dat trekt kwaliteit aan. Zoals je later in mijn verslag over de show zal lezen. Armin is op een goede manier bescheiden, wat maakt dat artiesten die met hem samenwerken feedback durven blijven geven. De kwaliteit van Armin is volgens Betsie dat Armin zorgt dat hij al die meningen en ideeën kan omzetten in een klinkend eindproduct. Iets wat Betsie nastreeft en waardeert.

Armin Only Embrace World Premiere  AmsterdamBeeld:
  Annelies Webbe
Reporter: Eelko Brons

[ENGLISH]

Armin Only Embrace World Premiere  Amsterdam

Betsie Larkin, sparkling with capacity, passion and drive..

My first encounter with a top artist is one I won’t forget soon. Feeling my nerves I have the upmost respect for Betsie joining me, seemingly less tensed than I was.

Our meeting made typing my report easier. Her eyes, sparkling of self-belief and the freedom that comes with it were inspirational to me. When I asked her if she enjoyed the day, she replied that she enjoyed rehearsing the show in order to reach perfection.

Enjoying your work
Enjoying what you do - even if it’s work - is a trademark for an artist heart true to herself. Just as I enjoy writing this report, she takes pleasure in the hard work required to produce a show like Armin van Buuren’s Embrace.

A show like that doesn’t just appear and takes sacrifice. Next to the rehearsals and fine tuning - starting with the first tryouts in Den Bosch - Betsie had to make artistic choices for the 30 shows she will be performing for Armin this year. The only moment her sparkling eyes dimmed a bit was when she thought about the requests she had to turn down for Embrace. Making difficult choices shows character.

Festival tour of a vocalist
A festival tour of a vocalist isn’t comparable to that of a DJ. For a DJ, a booth, a monitor an turntables is enough. To be an asset vocally, more is needed. Singing, especially accompanying electronic music requires attention to detail, devotion and the right equipment.
   
Not every venue can or will invest in the equipment necessary to support a vocalist the right way. Even if Betsie wanted, a gig like that would give a financial return, but wouldn’t improve the vocalist notoriety.

Quality
Betsie doesn’t refer to that for nothing, when I ask her what the difference is between a writer that likes to sing and a singer-songwriter she answers resolute: The difference is made when you start recording in a studio. Even if you can sing, that doesn’t guarantee that you are able to be convincing in a studio.

A vocalist, next to make sure her vocal performance is strong, has to take in account how a certain venue will make her sound. Sometimes she has to make an artistic choice to guarantee her quality. Betsie is a clever lady with self-knowledge and high quality standards.

Betsie can play!

Being a vocalist doesn’t mean that she can’t dj. If you listen to her Soundcloud radio shows you can hear she doesn’t like pigeonholing in music, one of the reasons she likes performing in Embrace. In her opinion people should be less narrow-minded about music. If you do what you did, you get what you got. In other words, to refresh we have to explore, whatever people think of it.Listening to her radio show you’ll hear several styles of music. Some less suiting than Betsie’s lyrics and voice in tempo and dept. She plays uptempo and defiant productions, taking you up in new waves.

Knowing what you can do
In her early teens Betsie started making music. Her mother taught her to play a guitar, after that the space music gives to out your emotions pulled Betsie in writing and producing. Following her solo work she was asked to produce electronic music. As you can hear on a track like ‘The Dream’ she fulfils that demand.The lyrics she writes are mature, fit the key and message of a track. For electronic music she doesn’t start with lyrics to produce. Betsie understands electronic music well, she looks for certain words and intonation. Here you can clearly see the importance of knowing your voice.

Choices
To grow as an artist you will have to get accustomed to listening back to your own voice, Betsie states. When you are familiar with your voice and are able to be critical to yourself, you will grow. Even when you sing from the moment you were able to speak, that doesn’t guarantee that you are in fact an artist. Betsie won’t tell herself she made it, this way she keeps sharp and stays learning of what she is able to do.

So invest in studio time if you want to start as a vocalist and judge your own voice. Be true to yourself if you set a goal, and when you’re convinced about succeeding, keep going. If not, find a way in which you can express yourself in a way that fits your personality and voice.

Betsie is a self-conscious artist capable of making artistic choices. Her face expresses the joy of performing 30 shows in a year, but doing these shows means she has to turn down other offers. I can tell she doesn’t take that lightly. It’s beautiful to see her self-reflect, knowing she will let other fans down on that choice, just before starting off in a mega production like Embrace.

Working with Armin
But what makes working with Armin that much fun? Meeting Betsie actually said a lot, Armin sends quality and therefore also attracts it. You can read more about that my report about Embrace. According to Betsie, Armin is modest in the right way, so artists feel confident and keep giving him feedback. Armin’s quality is taking every opinion and idea to transfer those into a top notch production. Something that Betsie aspires and appreciates.

Thank you Betsie, for a wonderful interview and great show!

Armin Only Embrace World Premiere  AmsterdamImages:  
  Annelies Webbe

Reporter: Eelko Brons
 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Huisregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Algemeen Over ons
  Member
Adverteren   Spelregels Het Team
 
Vacatures   Privacy Partners
    Helpdesk   Copyright FAQ