Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

Alliantie: ‘We roepen het kabinet op een heldere visie neer te leggen’

 

De Alliantie van Evenementenbouwers heeft gereageerd op het coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Zij stellen onder andere dat er meer visie voor de evenementenbranche nodig is voor de langere termijn.

“De evenementensector wordt nog steeds zeer beperkt. De Alliantie van Evenementenbouwers is dan ook tevreden de eerdere vraag om doorlopende steunpakketten beantwoord te zien. Vooral het doorlopen van de garantieregelingen TRSEC en ATE tot en met (minimaal) het derde kwartaal van 2022 is vitaal. De sector heeft hier nadrukkelijk voor gepleit de afgelopen periode.”

Toch stellen zij dat een 100 procents-dekking door de garantieregelingen noodzakelijk is. Deze kennen nu een afbouw in subsidiepercentage van respectievelijk 90 en 80 procent dekking “Het benoemde en gevraagde ‘ondernemersrisico’ van bedrijven in de branche wordt al breed en op meerdere fronten genomen. Zo zijn direct aan het begin van de crisis grote reorganisaties en kostenbesparingen ingezet”, zo wordt gezegd. Ook heeft de branche gekeken naar en geïnvesteerd in nieuwe businessmodellen. “Heel Nederland heeft geprofiteerd van nieuwe en online streamingactiviteiten, maar dit is duidelijk geen vervanging en ook geen businessmodel.

Daarnaast wordt gesteld dat de generieke steunpakketten een stevig deel van de loon- en vaste kosten dekken, maar bieden deze zoals bekend geen volledige dekking. “Ook dat risico wordt door ondernemers zelf gelopen. Ten slotte heeft de sector in de zomer, naar aanleiding van uitspraken van het kabinet ten aanzien van het verwachte einde van de crisis na de zomer, opgeschaald en opnieuw mensen aangenomen om het zomerseizoen en winterseizoen in te gaan. Ook dat is een risico geweest dat ondernemers hebben genomen.”

Langere termijn
Naast de vraag om 100% dekking van de garantieregelingen wordt ook gevraagd om een visie voor langere termijn. Zo roept de Alliantie het (nieuwe) kabinet met de grootste urgentie op om een heldere visie neer te leggen en met een plan van aanpak te komen.

Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers: “Een plan waarmee we uit deze beperkende maatregelen kunnen komen en voorkomen dat de maatschappij de volgende winter weer op slot moet. Het kan niet zo zijn dat deze ‘live’ branche, waar zoveel mensen behoefte aan hebben en die zo’n grote maatschappelijke en economische impact heeft, de dupe wordt van het ontbreken van een visie. We missen daadkracht op andere vlakken, buiten de invloedssfeer van de sector zelf.” Volgens Jansen zal de Alliantie op korte termijn in overleg gaan met het nieuwe kabinet.”


 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Huisregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Algemeen Over ons
  Member
Adverteren   Spelregels Het Team
 
Vacatures   Privacy Partners
    Helpdesk   Copyright FAQ