Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

Overgrote deel festivalbezoekers bereid om sneltest te doenHet overgrote deel van de festivalbezoekers zegt zich comfortabel genoeg te voelen om komend festivalseizoen een buitenfestival te bezoeken als daarvoor enige coronamaatregelen van toepassing zijn. Ook als zij daarvoor een sneltest zouden moeten ondergaan. Dit blijkt uit een survey van organisator Apenkooi Events, dat onder meer festivals als DGTL, STRAF_WERK en Pleinvrees organiseert.  

De survey, die in november is uitgezet, heeft betrekking op het festivalseizoen 2021 en is ingevuld door 10.456 respondenten die regelmatig festivals bezoeken.

Volgens de uitkomsten van het onderzoek is ruim 80 procent van de respondenten van plan om volgend jaar evenementen te bezoeken en voelt zich bovendien comfortabel genoeg om een buitenfestival te bezoeken met enige coronamaatregelen. 85 procent is daarnaast bereid om 48 uur voor het evenement een sneltest te doen en een negatief testresultaat te tonen als voorwaarde om een evenement te bezoeken. De reisafstand om de test af te nemen moet wel acceptabel zijn, al geeft de meerderheid aan hiervoor, indien nodig, buiten de eigen woonplaats te willen reizen. 85 procent is ook bereid zelf financieel aan zo’n zelftest bij te dragen.

Ook geeft 92% van de respondenten aan het prima te vinden om testresultaten te delen met de overheid en/of organisatie. Om veilig evenementen te kunnen bezoeken, accepteren de respondenten dat er iets aan privacy ingeleverd moet worden. De respondenten zouden ook tussen het testmoment en het festivalbezoek drukke of risicovolle plekken willen vermijden. Men begrijpt goed dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid een sleutel is tot de heropening van de Nederlandse festivals.

Maatschappelijke en sociale behoefte
De conclusies van de survey sluiten nauw aan op het begin oktober gepubliceerde onderzoek van Fieldlab Events, waaruit eveneens de grote behoefte aan festivals en evenementen bleek. Hier was het publiek ook bereid een grote eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Jasper Goossen, Managing Partner bij Apenkooi Events: “Er is een enorme maatschappelijke en sociale behoefte om er weer op uit te kunnen en met name om in groepsverband dingen te ondernemen. Mensen voelen zich eenzaam en missen sociale contacten en identiteit. Dat blijkt ook weer uit recent RIVM-onderzoek, waaruit tevens blijkt dat een groot gedeelte van de mensen hun stinkende best doet om zich aan de regels te houden. Waar het in de media vooral gaat over mensen die problemen veroorzaken, zijn wij ervan overtuigd dat het gros van de mensen zeer bereid is om onderdeel te zijn van de oplossing. De resultaten van de survey onderstrepen dat men begrijpt dat eigen verantwoordelijkheid daar onlosmakelijk bij hoort en we hopen dat die goede wil zich volgend jaar uitbetaalt in een veilige heropening van de festivals in Nederland.”

Bron: Entertainment Business


 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Huisregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Algemeen Over ons
  Member
Adverteren   Spelregels Het Team
 
Vacatures   Privacy Partners
    Helpdesk   Copyright FAQ